جراحی لثه و انواع جراحی لثه و هر آنچه از جراحی لثه باید بدانید

جراحی لثه یکی از  مهمترین مبحث در دندانپزشکی به شمار می رود در این مطلب قصد داریم پیرامون آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم که بیشتر با این مبحث آشنا شوید

 

جراحی لثه چیست؟

جراحی لثه برای بازیابی شکل و عملکرد بافت لثه، رباط پریودنتال و استخوان پشتیبان دندان یا دندان فردی طراحی می‌شود. هدف بلند مدت واقعی هر جراحی پریودنتال، افزایش امید به زندگی دندان‌ها و نیز فایده‌ی آن‌هاست، این جراحی درمانی برای بیماری‌های لثه نیست. اساساً جراحی پریودنتال بافت انتقال یافته به دلیل بیماری را برداشته و سپس لثه‌ها و بافت‌های اطراف را برای پشتیبانی بهتر از دندان‌ها و نیز ایجاد دوباره‌ی ظاهری نرمال، بازسازی می‌کند.

چه کسانی کاندید جراحی لثه هستند؟

اگر بیماری پریودنتال بر روی دهان و دندان شما تأثیر گذاشته و به درمانی برای درمان این بیماری یا روشی برای بازیابی دهان خود از تأثیرات این بیماری نیاز دارید، یک کاندیدای خوب برای این جراحی می‌باشید. با این حال، به این دلیل که استعمال تنباکو و شرایط خاص پزشکی مانند دیابت، ممکن است با بیماری پریودنتال ارتباط داشته باشد، نیاز است که گزینه‌های جراحی شما و تغییرات لازم برای این عمل به صورت کامل مورد بحث قرار گیرند تا تأثیر مثبت طولانی مدتی حاصل شود. به علاوه، شرایط خاص پزشکی ممکن است به شما بفهماند که برای عمل‌های جراحی مناسب نیستید.

جراحی لثه و انواع جراحی لثه و هر آنچه از جراحی لثه باید بدانید

جراحی لثه یکی از  مهمترین مبحث در دندانپزشکی به شمار می رود در این مطلب قصد داریم پیرامون آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم که بیشتر با این مبحث آشنا شوید

 

جراحی لثه چیست؟

جراحی لثه برای بازیابی شکل و عملکرد بافت لثه، رباط پریودنتال و استخوان پشتیبان دندان یا دندان فردی طراحی می‌شود. هدف بلند مدت واقعی هر جراحی پریودنتال، افزایش امید به زندگی دندان‌ها و نیز فایده‌ی آن‌هاست، این جراحی درمانی برای بیماری‌های لثه نیست. اساساً جراحی پریودنتال بافت انتقال یافته به دلیل بیماری را برداشته و سپس لثه‌ها و بافت‌های اطراف را برای پشتیبانی بهتر از دندان‌ها و نیز ایجاد دوباره‌ی ظاهری نرمال، بازسازی می‌کند.

چه کسانی کاندید جراحی لثه هستند؟

اگر بیماری پریودنتال بر روی دهان و دندان شما تأثیر گذاشته و به درمانی برای درمان این بیماری یا روشی برای بازیابی دهان خود از تأثیرات این بیماری نیاز دارید، یک کاندیدای خوب برای این جراحی می‌باشید. با این حال، به این دلیل که استعمال تنباکو و شرایط خاص پزشکی مانند دیابت، ممکن است با بیماری پریودنتال ارتباط داشته باشد، نیاز است که گزینه‌های جراحی شما و تغییرات لازم برای این عمل به صورت کامل مورد بحث قرار گیرند تا تأثیر مثبت طولانی مدتی حاصل شود. به علاوه، شرایط خاص پزشکی ممکن است به شما بفهماند که برای عمل‌های جراحی مناسب نیستید.